Oktatás

Tanuljuk közmagyarul!

         Valamennyien tapasztaljuk, hogy mi, szlovákiai magyarok egy kicsit más magyar nyelvet beszélünk, mint a magyarországiak. Ez egyáltalán nem baj, sőt ez nem is lehet másképp, mert más politikai keretben

… Tovább >>> Írások

Monográfia

Lanstyák István–Szabómihály Gizella 1997. Magyar nyelvhasználat – iskola – kétnyelvűség. Nyelvi változók a szlovákiai és magyarországi középiskolások néhány csoportjának magyar nyelvhasználatában. Pozsony: Kalligram Könyvkiadó. ISBN: 80-7149-173-X. Oldalszám: 184.

… Tovább >>> Kétnyelvű dokumentumok        A szlovákiai magyar kisebbség számára az egyik legjelentősebb anyanyelvhasználati színtér a magyar tannyelvű iskola. Az anyanyelvű képzést nyújtó oktatási intézmények egyik nem elhanyagolható feladata az, hogy diákjaikkal tudatosíttassák az anyanyelvhasználat fontosságát, és felkeltsék bennük az anyanyelv mint kisebbségi nyelv nyilvános használata iránti igényt. Ezért lenne szükséges, hogy a magyar tannyelvű iskolák az iskola területén elhelyezett feliratokon, elsősorban a tűzvédelmi és munkabiztonsági tájékoztató szövegeken, valamint a szülőkkel való kapcsolattartás során következetesen használják a magyar nyelvet is. Ebben kívánunk segítséget nyújtani kollégáinknak. A honlapunkon olvasható szövegek különböző iskolákból származnak, ezért valószínűleg másutt kissé eltérő szövegezésűek, ám mintaként jól hasznosíthatóak. … Tovább >>> MódszertanSzabómihály Gizella: Fejezetek a nyelvtudomány történetéből

Az alábbi írások javarésze a Katedra folyóiratban jelent meg 1994-95-ben. A Fejezetek a magyar nyelvtudomány történetéből című cikksorozat célja akkor és most is az … Tovább >>>

 Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny

A középiskolások helyesírási versenyét a nyolcvanas évek végén a gyulai Erkel Ferenc Gimnázium egyik tanárnője indította el háziversenyként. A helyesírás általában nem tartozik a diákok által kedvelt témák közé, ennek ellenére a verseny hamarosan regionális, majd országos, sőt Kárpát-medencei … Tovább >>>

A lap tetejére